خلاصه کتاب

شنا،بسکتبال، هاکی رولی، اردوگاه ورزشی پادشاه مارمالاد همه ی ورزش ها را دارد.چه قدر حیف است که ویندی همانند برادرش الیوت،عاشق ورزش نیست. اما مگر برای بازی سافت بال چقدر ممکن است هیجان زدهشوید؟

این فقط یک بازی است، درست ایت؟ اشتباه است!

چرا که اردوگاه مارمالاد یک اردوی ورزشی معمولی نیست و ویندی می خواهد بفهمد که دلیلش چیست. دلیلاین که چرا راهنماها بیش از حد خوشحال به نظر می رسند.این که چرا تا این حد به برنده شدن اهمیت می دهند؛

و این که چرا زمین مدام در نیمه های شب می لرزد....

تایپ این کتاب مال اعماق وحشت می باشد هرگونه کپی و دستکاری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. در صورت گذاشتن این کتاب در وب خود از همین لینک و تصویر استفاده کنید

دانلود کل کتاب وحشت در اردوگاه مارمالاد

با نظرات خودتون ما رو به تایپ کتاب بعدی تشویق کنید

والا ما هم انگیزه می خوایم

منبع:اعماق وحشت