تست رادار شخصیت شغلی - نسخه 2016

شما همه پرسش ها را می بایست پاسخ دهید. شاید هر دو انتخاب شما را وصف می کند، اما هر کدام که شما را بهتر وصف می کند انتخاب کنید.


هدف این تست پیدا کردن استعدادهای ذاتی شماست. لطفا درباره موقعیت، دوستان، خانواده، همکاران و غیره فکر نکنید. انتخاب ها نه برتر است نه پایین تر، هر نوعی داشته ها و نداشته هایی دارد.

  

                                           START  • سوم آوریل 2016 - جزئیات نوع شما به تصویر رادار اضافه شد! تصویر با رزولوشن عالی برای گوشی های هوشمند با صفحه نمایش رتینا. مشکلات تایپی آزاردهنده هم برطرف شد!
  • انواع مطابق با افراد مشهور اضافه شد. ببینید که آیا شما سقراط(ENTP) یا اینشتین (INTP) هستید!


منبع :www.a realm.com