خلاصه کناب:آماندا و جاش فکر کنند که خانه ی جدیدشان ترسناک و عجیب و غریب است. آن ها اعتقاد دارند که آنجا توسط ارواح تسخیر شده است ... پدر و مادرشان از آنها می خواهند که بیرون خانه دوستان جدیدی پیدا کنند. اما دوستان جدید ترسناک شان آن دوستانی نیستند که پدر ومادر شان در نظر دارندآنها می خواهند تا ابد ، با جاش و آماندا دوست باشند

 

عنوان اصلی: Welcome To Dead House

نویسنده:آر،ال،استاین

مترجم:شهره نور صالحی

منبع: اعماق وحشت                                                                                            لینک دانلود

            

لطفا نظر دهیدکه ماهم بدونیم که مطلبی که گذاشتیم خوبه یا بد اگر کتاب های دیگر می خواهید بگویید ممنون