لطفا نظر خود را درباره ی مطالب بنویسید

ارین رایت و دوست صمیمی اش ، مارتی ، هاشق فیلم های ترسناک هستند. به خصوص مجموعه ی فیلم های " وحشت در خیابان شوک." همه جور موجود ترسناک در خیابان شوک زندگی می کنند. اما هنگامی که ارین و مارتی ، پارک بازی استودیوی جدید وحشت را دیدند ، ترس را در زندگی شان درک کردند. در ابتدا قطار وحشت از درون غاری پر از موجودات وهم انگیز عبور کرد. سپس توسط گروهی از ملخ های غول پیکر مورد حمله قرار گرفتند.! زندگی واقعی خیلی ترسناک تر از فیلم های وحشتناک است. اما خیابان شوک که واقعی نبود ؛ بود؟


دانلود